Номгӯи мавзӯъҳои намунавӣ барои бахшҳои машварати августии кормандони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Масъалаҳои муҳими рушди маориф

05-06-2018
1.Нақши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон дар ислоҳоти соҳаи маорифи кишвар.
2.Муваффақият ва дастовардҳои аҳли маориф  дар асоси дастуру нишондоди Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон дар давраи  Истиқлолияти давлатии  Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
3.Гузариш ба низоми  салоҳиятнокӣ дар таълим: моҳият, дастовард ва норасоиҳо дар ин самт.
4.Талаботи асосии демократикунонии ҷараёни таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.
5. Мавқеи оила, муассисаи таълимӣ ва нақши АВО дар  таълиму тарбияи хонандагон (тибқи  нишондоди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон») дар ташаккули шахсияти кӯдак
Мудир ва мушовирони кабинетҳои методии шуъбаҳои маориф
1.Банақшагирии мавзӯъҳои семинар-машваратҳои дастурдиҳӣ барои омӯзгорон ва кормандони соҳаи маориф дар кабинети  методии шуъбаи маориф.
2. Роҳу усулҳои  баҳодиҳӣ ба дарси омӯзгор  тибқи нишондоди муносибати  босалоҳият ба таълим (аз таҷриба),
3.Таҳлили ҷанбаҳои асосии методикаи таълими фанҳо дар муносибати таълим ба салоҳиятнокӣ.
4. Гузариш ба  муносибати босалоҳият ба таълим, дастовард ва мушкилоти мавҷуда. 
5. Тартиби самаранок гузаронидани  санҷишҳои нозирӣ  ва методӣ .
6. Роҳ ва усулҳои асосии  омӯзиш, ҷамъбаст ва паҳн намудани таҷрибаи пешқадами педагогии омӯзгорон (аз таҷриба),
7.Истифодаи   усулҳои   фаъоли таълим дар  раванди дарс ва афзалияти он дар беҳтар гардидани сатҳ ва сифати таълим.
8.Талабот ба такмили  ихтисос  ва бозомӯзии кормандони  соҳаи маориф.
Директорони  муассисаҳои таҳсилоти умумӣ
1.Татбиқи  муносибати босалоҳият ба таълим, дастоварду мушкилоти мавҷуда ва роҳҳои ҳалли он. 
2.Тартиби ташкил ва гузаронидани аттестатсияи кадрҳои роҳбарикунанда ва кормандони маориф.
3.Таҳлили ҷанбаҳои асосии методикаи таълими фанҳо дар муносибати босалоҳият ба таълим.
4.Мактаб дар замони муосир ва идораи он дар асоси қонунгузории   ҷумҳурӣ.
5.Фаъолияти муназзами хадамоти методӣ-омили асосии суботи раванди таълим.
6. Мавқеи истифодаи навъҳои арзёбӣ (ташхисӣ, ташаккулдиҳанда, ҷамъбастӣ) дар таълими муносибати босалоҳият.
7.Омӯзиши роҳҳои фаъолгардонии хонандагон дар ҷараёни дарс (аз таҷриба).
8. Истифодаи технологияи нави таълим дар раванди  машғулиятҳои таълимӣ. 
9.Дастгирии педагогӣ дар омодасозии муҳити мувофиқ барои татбиқи усулҳои ҳамкорӣ дар таълим.
10.Мақомоти худидора; роҳ ва усулҳои самарабахш гузаронидани Шӯрои педагогӣ ва дигар ҷаласаҳо.
11.Истифодаи мақсадноки лоиҳаҳои хурд ва соатҳои бахши иловагии нақшаи таълимӣ - омили асосии рушди сифати таълим, ғанӣ гардидани буҷа ва ҳалли мушкилоти  муассисаҳои таълимӣ.
12.Идоракунӣ  ва нақши роҳбари мактаб дар муҳайё намудани муҳити мусоиди корӣ,  ҳамдигарфаҳмӣ  ва ҳавасмандии кормандон.
Муовинони директор оид ба корҳои таълим
1.Роҳ ва усулҳои таҳлили дарси омӯзгор  тибқи нишондоди муносибати таълими салоҳиятнок  (аз таҷриба).
 2. Нақши муовини директор оид ба таълим дар риояи талаботи илмию методӣ  ҷиҳати  мураттаб намудани ҷадвали дарсӣ (аз таҷриба).
3. Роҳҳои бедор намудани шавқу завқи хонандагон ба адабиёти бадеию иттилоотӣ.
4.Нақши  Ассотсиатсияи волидону омӯзгорон (АВО) дар рушди заминаи моддӣ - техникӣ ва кадрии муассисаҳои таълимӣ .
5. Роҳу усулҳои корбарӣ бо кӯдакони имконияташон маҳдуд ва        ҳамкорӣ бо падару модарони онҳо дар  муассисаҳои таҳсилоти умумӣ.
6.Назорати дохилимактабӣ–омили асосии такмили раванди таълиму тарбия.
7.Ташкил ва  натиҷагирӣ аз дониш, маҳорат, малака ва самаранокии таълим бо усули тестӣ  (аз таҷриба).
8.Афзалияти таълими салоҳиятнок аз таълими анъанавӣ ё муқаррарӣ.
9.Истифодаи усули ҳамкорӣ дар таълими салоҳиятнок.
10.Кабинети методӣ-маркази асосии пешбурди кори хадамоти методӣ.
11.Нақши Шӯрои методӣ  ва иттиҳодияҳои методӣ  дар баланд бардоштани маҳорати касбии омӯзгорон, сифати таҳсилот ва сатҳи дониши хонандагон.
12.Омилҳои пайдоиши зуҳуроти манфӣ дар кӯдак ва роҳҳои  бартарафсозии он.
13. Саҳми кабинети методӣ дар баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва инкишофи неруи зеҳнию ақлонии хонандагон.
14.Кабинети методӣ ва Шӯрои методӣ-оғозбахши раванди корҳои методии муассисаи таълимӣ.
 15.Тартиби таҳлил ва баҳогузорӣ ба сифати дониш, малака ва маҳорати хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ. 
Муовинони директор оид ба корҳои тарбия
1. Мавқеи муовини директор оид ба корҳои тарбия дар тарбияи ҳуқуқии  хонандагон.
2.Саҳми оила ва муассисаи таълимӣ дар ташаккули шахсияти кӯдак.
3.Низоми тарбияи меҳнатдӯстии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ (аз таҷриба).
4.Роҳҳои рушди сифатҳои худбаҳодиҳии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ.
5. Тарзи гузаронидани чорабиниҳои беруназсинфӣ ва аҳамияти онҳо дар рушди ҷаҳонбинию ахлоқии хонандагон.
6.Мавқеъ ва вазифаи маъмурияти муассисаи таълимӣ дар тарбияи хонандагон дар асоси нишондоди  Қонуни  Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» .
7.Нақши муовини директор оид ба корҳои тарбия дар самти  ҷалби хонандагон ба интихоби касб.
8. Роҳу  усулҳои  омӯзишу тарғиби  таҷрибаи  пешқадами роҳбарони  синф  (аз таҷриба).
9. Мафҳум, мақсад ва заминаҳои тарбияи худогоҳӣ, худшиносии хонандагон дар асоси талаботи  Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
10. Ҳамкории  педагогии муовини директор оид ба корҳои тарбия бо падару модарон - омили асосии тарбияи ахлоқию маънавии хонандагон.
Равоншиносони муассисаҳои таълимӣ
1.  Саҳми равоншиноси мактаб  дар ташаккули қобилияти зеҳнии хонандагон.
2. Асосҳои психологии муътадилгардонии муносибатҳои байниҳамдигарии хонандагон ва падару модарон.
3.Заминаҳои психологӣ ва педагогии рушди тафаккури инноватсионии наврасону ҷавонон дар раванди истифода аз технологияи муосири таълим.
4. Нақши  равоншиноси мактаб ва саҳми шахсони бо нуфузи маҳал дар  инкишофи тафаккури зеҳнии хонандагон.
5. Роҳ ва усулҳои пешгирии қонунвайронкунӣ ва косташавии ахлоқи наврасону ҷавонон.
6. Хусусиятҳои психологии хонандагони синну соли хурди мактабӣ ва роҳҳои таълиму тарбияи онҳо.
7. Хусусиятҳои психологии хонандагони синну соли миёнаи мактабӣ ва усулҳои таълиму тарбияи онҳо.
8.Нақши машварати психологӣ дар муътадилгардонии раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ.
Омилҳои пайдоиши зуҳуроти манфӣ дар кӯдак ва роҳҳои  бартарафсозии он.
9.Нақши  китоб   дар   ташаккули   зеҳнияти  хонандагони   хурдсол.
10.Ташаккули шавқу ҳавас ва донишандӯзии хонандагон дар раванди таълим.
11.Истифодаи роҳҳои фаъолгардонии хонандагон дар ҷараёни таълим.
Педагогикаи истисноӣ (инклюзивӣ) 
1.Фаъолияти корбарӣ бо кӯдакони имконияташон маҳдуд ва        ҳамкорӣ бо падару модарони онҳо дар МИК.
2.Заминаҳои ҳукуқӣ, равонӣ ва педагогии ташкили таҳсилоти фарогир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
4. Фаъолгардонии бачагони камшунаво дар раванди корҳои тарбиявӣ.
5. Ба касбомӯзӣ ҷалб намудани бачагони имконияташон маҳдуд.
6.Ташаккули шуури ахлоқии бачагони дорои  имконияташон маҳдуд дар раванди таълим.
7.Дар рӯҳияи пуртоқатӣ ва таҳаммулпазирӣ тарбия намудани хонандагони имконияти маҳдуддошта.
8.Заминаҳои педагогӣ–иҷтимоии тарбияи кӯдакони имконияти маҳдуддошта дар раванди таҳсилоти фарогир. 
9.Хусусиятҳои таълими савод дар синфҳои 1-уми мактабҳои ёрирасон (кӯдакони узви биноиашон осебдида).  
10. Мушкилоти тарбия ва таъмин намудани омодагии бачагони имконияти маҳдуддошта ба ҳаёти оилавӣ ва тарбияи фарзанд.
Роҳбарони синф
1. Роҳҳои пешгирии низоъҳои байнимактабии хонандагон (аз таҷриба).
2.Мавқеъ ва нақши оила, муассисаи таълимӣ  ва роҳбари синф дар ташаккули шахсияти хонандагон.
3. Ҳамкориҳои  педагогии муовини директор оид ба корҳои тарбия ва роҳбари синф бо падару модарон - омили асосии тарбияи ахлоқию маънавии хонандагон.
4. Роҳҳои ҷалби ҳамешагии кӯдакон ба китоб ва китобхона (аз таҷриба).
5. Талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” нисбат ба волидон ва омӯзгорон.
6. Ваколатҳои роҳбари синф дар раванди иҷрои вазифаҳои хизматии худ. 
7.Мавқеи созмонҳои хонандагон дар ташаккули шахсияти мактаббачагон.
8. Омилҳои  асосии ташаккулдиҳии  қобилияти зеҳнии хонандагон дар натиҷаи истифода аз  технологияи муосири таълим.
9. Ҳамкории мактаб, оила ва аҳли ҷомеа дар пешгирии ҷинояти наврасону ҷавонон.
Забон ва адабиёти тоҷик
1.Ҷанбаи хештаншиносӣ ва меҳанпарастӣ дар асарҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳу усулҳои истифодаи онҳо дар раванди дарсҳои забон ва адабиёт.
2. Муносибати босалоҳият дар таълими забони модарӣ.
3. Фаъолгардонии қобилияти зеҳнии хонандагон дар дарсҳои забон ва адабиёт (аз таҷриба). 
4.Тарзи гузаронидани чорабинии беруназсинфӣ аз фанни адабиёт дар мавзӯи «Об-манбаи  ҳаёт».
5.Роҳҳои гузаронидани санҷишҳои тестӣ аз фанҳои забону адабиёт ва нақши он дар баланд бардоштани сифати дониш, малака ва маҳорати хонандагон (аз таҷриба)..
6.Роҳу усулҳои бой гардонидани захираи луғавии хонандагон ва инкишофи нутқи шифоҳии онҳо.  
7.Истифодаи усулҳои ҳамкорӣ (интерактивӣ)–василаи шавқманд гардонии хонандагон дар дарсҳои забон ва адабиёти тоҷик.
8.Фаъолгардонии қобилияти дарккунии хонандагон дар дарсҳо тавассути истифодаи роҳҳои муосири таълим.
9. Корҳои беруназсинфӣ аз фанни адабиёт ва нақши меҳварии онҳо дар баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон.
10.Риояи меъёрҳои баҳогузорӣ ба дониш, малака ва маҳорати хонандагон.
11. Кор бо луғат-яке аз роҳҳои ғанӣ гардонидани захираи луғавии хонандагон аз фанни забони модарӣ (аз таҷриба).
12.Истифодаи техника ва технологияи муосири таълим дар дарсҳои забон  ва адабиёт.
13. Тарбияи меҳнатии хонандагон дар дарсҳои забони модарӣ.
Ӯзбек тили ва адабиёт.
1.Ӯзбек тили ва адабиёти дарсларида тинчлик ва миллий бирдамлик асосчиси, Миллат пешвоси, Тожикистон Жумҳурияти Президенти Эмомалӣ Раҳмон асарларидан ӯзликни англаш, миллий маданият,  ватанпарварлик каби туйғуларни ӯрганиш усуллари тажрибасидан
2. Бадиий асарларни ӯқишда ӯқувчилар интилишини кучайтириш  — улар дунёқарашини кенгайтиришнинг асосий манбаси.
3. Ӯзбек тили ва адабиёти дарсларида тест усулидан фойдаланиш.
4. Адабиёт дарсларида луғат ӯрганиш ва унинг аҳамияти
5. Ӯзбек тили ва адабиёти дарсларида техника воситаларидан фойдаланиш тажрибасидан.
6. Ӯзбек тили ва адабиёти дарсларида ҳамкорлик (интерактив) усулларидан фойдаланиш тажрибасидан
7. Адабиёт дарсларида синфдан ташқари ишларни ташкил этиш ва унинг аҳамияти
8. Ӯзбек тили ва адабиёти дарсларида ӯқувчиларнинг оғзаки ва ёзма   нутқини баҳолаш мезонлари.
Забони  давлатӣ
1.Ҷанбаи хештаншиносӣ,  гуманистӣ  ва  ватанпарастӣ дар асарҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат - Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳу усулҳои истифодаи онҳо дар ҷараёни дарсҳои забони давлатӣ
2. Риояи  меъёри  «Қоидаҳои  имлои забони тоҷикӣ» дар дарсҳои забони давлатӣ.
3. Роҳҳои васеъ гардонидани ҷаҳонбинии хонандагон тавассути  мутолиаи  китобҳои бадеӣ.
4. Роҳҳои ғанӣ гардонидани захираи луғавии хонандагон аз фанни забони давлатӣ  бо роҳи  луғатомӯзӣ.
5. Роҳҳои пешгирӣ намудани ғалатҳои имлоии хонандагон дар раванди дарсҳои забони давлатӣ.
6.Ташаккули қобилияти фикрронии хонандагон дар дарсҳои забони давлатӣ.
7.Истифодаи усулҳои ҳамкорӣ (интерактивӣ)–и таълим дар дарсҳои забони давлатӣ.
8. Тавассути  эссе, иншо ва нақли хаттӣ тақвият додани малакаи эҷодии хонандагон.
Русский язык и литература
1.Актуализация содержания внеурочной работы в общеобразо-вательных учреждениях.
2.Значение и роль русского языка в современном обществе.
3.Повышение читательской и речевой культуры школьников.
4.Усиление речевой направленности курса русского языка.
5.Читательские интересы школьников и проблема формирования культуры чтения.
6.Использование современных педагогических технологий на уроках русского языка и литературы.
7.Критерии оценки уровня подготовки выпускников основное и среднееобшеобразовательного учреждения по русскому языку и литературе.
8.Использование технических средств обучения на уроках русского языка.
9.Проблемы повышения грамотности школьников в современных условиях. 
 10.Опыт преподавания русского языка в условиях нерусской среды.
11.Профессиональное развитие педагога. Участие в конкурсах как условие повышения квалификации учителя.
12.Новые подходы к организации и содержанию традиционных и инновационных форм методической работы по русскому языку и литературе.
13.Мониторинг качество знаний учащихся- основа систематизации знаний по русскому языку и литературе.
14.Кабинет русского языка и литературы в школе как средство повышения познавательного интереса к обучению школьников.
15.Комплектация кабинета русского языка и возможности его в учебном процессе.
16.Методика работы с одарёнными детьми, подготовка к предметной олимпиаде.
17.Пути формирования и развития навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями учащихся.
18.Тестирование-как одно из основных направлений модернизации и развития системы образования.
19.Использование компютера на уроках русского языка и литературы.
20.Загадки на уроках русского языка.
21.Работа по развитию русской устной  речи учащихся начальных классов таджикской школы.
22.Роль проведения недели русского языка в сельской школе.
Забони англисӣ
1. Усулҳои муосири баланд бардоштани нутқи шифоҳии хонандагон аз фанни забони англисӣ 
2. Роҳҳои амалӣ намудани  «Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020».
3.Истифодаи техника ва технологияи муосири таълим дар раванди дарсҳои забони  англисӣ.
4.Роҳҳои гузаронидани санҷишҳои тестӣ  ва нақши он дар баланд бардоштани сифати дониш, малака ва маҳорати хонандагон.
5. Кор бо луғат-яке аз усулҳои ғанӣ гардонидани захираи луғавии хонандагон аз фанни забони англисӣ (аз таҷриба).
6. Тарзу усулҳои таълими замонҳои феъл дар дарси забони англисӣ. 
7. Аҳамияти  луғат дар ташаккули захираи луғавии хонандагони  муассисаҳои таҳсилоти умумӣ.
8. Аҳамияти истифодаи  тестҳо дар раванди дарсҳои забони англисӣ (аз  таҷриба).
9.Усулҳои баҳодиҳӣ ба дониш, малака ва маҳорати хонандагон дар ҷараёни таълим.
10.Роҳу усулҳои бой гардонидани захираи луғавии хонандагон ва инкишофи нутқи шифоҳии онҳо.  
Забонҳои олмонӣ ва фаронсавӣ
1. Роҳ ва усулҳои гузаронидани санҷишҳои тестӣ ва нақши он дар баланд бардоштани сифати дониш, малака ва маҳорати хонандагон.
2. Кор бо луғат - омили асосии ғанӣ гардонидани захираи луғавии хонандагон аз фанни забони хориҷӣ.
4. Истифодаи техника ва технологияи муосири таълим дар дарсҳои забонҳои олмонӣ ва фаронсавӣ.
5. Ташаккули малакаҳои фикрронӣ дар дарсҳои забони хориҷӣ.
6. Муҳимияти таълими интерактивӣ дар омӯзиши забонҳои хориҷӣ.
7. Роҳу усулҳои бой гардонидани захираи луғавии хонандагон ва инкишофи нутқи шифоҳии онҳо.  
8. Истифодаи роҳу усулҳои нави таълим дар раванди дарс (аз таҷриба).
9. Меъёри баҳогузорӣ ба корҳои хаттӣ ва шифоҳии хонандагон.
10. Кор бо ғалатҳои хонандагон – омили рушди  саводнокии онҳо.
 11. Истифодаи бозиҳои шавқовар  ва таъмини мустақилияти хонандагон дар  дар дарсҳои забони хориҷӣ.
12. Истифодаи  компютер дар дарсҳои забони хориҷӣ.
Таърих, асосҳои давлат ва ҳуқуқ  
1.Истифодаи китоби Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих» дар дарсҳои таъриху ҳуқуқ.
2.Истифодаи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2017  дар дарсҳои таърих ва ҳуқуқ.
3.Роҳҳои гузаронидани санҷишҳои тестӣ ва нақши он дар баланд бардоштани сифати дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон аз фанни таърих.
4.Инкишофи малакаи корҳои мустақилонаи хонандагон дар дарсҳои таърих ва ҳуқуқ бо истифода аз харита, таблитса, китоб ва дигар маводи таълимӣ.
5.Нақши роҳбари иттиҳодияи методии фанҳои таърих ва ҳуқуқ дар такомули маҳорати касбии омӯзгорони ҷавон.
6.Нақши корҳои беруназсинфӣ аз фанҳои таъриху ҳуқуқ дар баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон.
7.Таҷлили санаҳои таърихӣ ва аҳамияти онҳо дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва маърифатнокии хонандагон.
8.Истифодаи маводи иттилоотӣ чун воситаи фаъолгардонии қобилияти зеҳнии хонандагон дар дарсҳои таърих ва ҳуқуқ.
9.Нақши маводи кишваршиносӣ, бостоншиносӣ ва сиккашиносӣ  дар дарсҳои таърих. 
10.Тарбияи ифтихори худшиносии миллӣ дар ҷараёни таълими фанҳои таърих ва ҳуқуқ.
11.Роҳҳои омӯзиши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дарси асосҳои давлат ва ҳуқуқи инсон.
12.Унсурҳои номатлуб дар байни ҷавонон ва роҳҳои пешгирии он тавассути таълими фанни асосҳои давлат ва ҳуқуқ.
Математика (алгебра ва геометрия)
1.Арзёбии дониш, малака ва маҳорати хонандагон ҳангоми таълими математика дар муносибати босалоҳият.
2.Ташкили дарсҳои такрор дар синфи 9 ҳангоми омодагӣ ба аттестатсияи хатм.
3. Тарзҳои гуногуни ҳалли нобаробариҳои нишондиҳандагӣ ва логарифмӣ дар синфи 11 ( аз таҷриба)
4.Чорабиниҳои беруназсинфӣ аз математика ва самаранокии онҳо дар ҷараёни таълим.
5. Ташаккули маҳорати фикрронии хонандагон дар зинаҳои таълими математика.
6. Методикаи ҳалли масъалаҳои матнӣ  аз математика дар синфҳои 5-6 (аз таҷриба).
7. Методикаи ҳалли муодилаҳои нишондиҳандагӣ ва логарифмӣ.
8. Татбиқи интеграл дар ҳалли масъалаҳои геометрӣ ва физикӣ.
9. Тарз ва усулҳои ҳалли муодилаҳои параметрдор дар синфҳои 8-11.
10.Истифодаи самараноки маводи  дидактикӣ ҳангоми санҷиши дониши хонандагон аз фанни алгебра (аз таҷриба).
11. Ташхиси навъи ғалатҳои хонандагон ҳангоми ҳалли мисолу масъалаҳо.
12. Омӯзиши тарзи ёфтани соҳаи муайянии функсияҳо дар синфҳои 10-11.
13. Ташкили «бозӣ» дар дарсҳои математика дар синфҳои 5-6.
14. Омӯзиши ҳалли масъалаҳо доир ба мавзӯъи « Сфера ва кура»
 15.Омӯзиши «Ҳалли масъалаҳо доир ба ёфтани қиматҳои калонтарин ва хурдтарини функсия». 
16.Тарз ва усулҳои ҳалли системаҳои  муодилаҳои  хаттӣ дар   синфҳои 8-11.
17.Истифодаи маводи тестӣ ҳангоми  санҷишҳои фосилавӣ аз математика (синфҳои5-6).
18. Истифодаи воситаҳои аёнӣ ва техникӣ дар дарсҳои математика.
19.Нақши истифодаи технологияи муосири таълим дар ташаккули қобилиятҳои зеҳнӣ ва фикрии хонандагон.
20. Шаклҳои масъалагузорӣ дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими фанни математика. 
Физика ва астрономия 
1.Тарзи гузаронидани санҷишҳои тестӣ  ва тайёр намудани хонандагон ба аттестатсияи хатм. 
2.Тарзи ташкил ва гузаронидани дарсҳои иловагӣ аз фанни физика (аз таҷриба).
3. Тарз, тартиби банақшагирии маводи омӯзишӣ дар маҳфилҳо ва ҷалби хонандагон ба онҳо. 
4. Истифодаи самараноки  захираҳои обии Тоҷикистон баҳри манфиати инсон (аз таҷриба). 
5.Метод ва усулҳои гузаронидани корҳои лабораторӣ аз фанни физика. 
6.  Таҳияи тест ва усули гузаронидани санҷишҳои тестӣ аз физика.
7.Гузаронидани намоиш – таҷриба яке аз воситаҳои фаъолгардонии хонандагон дар дарси физика.
8. Асосҳои педагогӣ, психологии ташаккули мафҳумҳои физикӣ ва истилоҳоти физикӣ.
9. Ҳалли масъалаҳои физикӣ ва аҳамияти он дар раванди таълими физика.
10.Тартиб додани масъалаҳои физикӣ–яке аз воситаҳои фаъолгардонии хонандагон дар дарс.
11.Роҳҳои истифодаи технологияи информатсионӣ дар дарси физика.
12.  Меъёри баҳодиҳии 100-хола ва шаффофияти дониши хонанда.
13.Роҳҳои истифодаи технологияи информатсионӣ дар дарси физика.
Биология ва экология
1.  Тарз, тартиби банақшагирии маводи омӯзишӣ дар   маҳфилҳо ва ҷалби хонандагон ба онҳо аз фанҳои биология ва экология.
2. Роҳ ва усулҳои дуруст ҷиҳозонидани кабинети биология дар муассисаҳои таълимӣ.
3. Тартиби гузаронидани дарси кушод бахшида  ба Даҳсолаи  байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», барои  солҳои 2018-2020» аз фанни экология (аз таҷриба)
6. Истифодаи маводи дидактикӣ дар дарсҳои ботаника дар синфи 5.
7. Роҳу усулҳои гузаронидани корҳои мустақилона аз фанни биология дар синфҳои 5-6.
8. Усулҳои гузаронидани «Ҳафтаи биологӣ» дар муассисаҳои таълимӣ (аз таҷриба).
9.  Арзёбии донишу малака ва маҳорати хонандагон дар дарсҳо дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият .
10. Роҳҳои истифодаи самараноки технологияи информатсионӣ дар дарсҳои биология дар синфҳои 10-11.
11. Тест- воситаи  муҳими арзёбии дониши хонандагон.
12. Роҳҳои асосии баланд бардоштани маърифати экологии хонандагон (аз таҷриба).
13. Ҳолат ва дурнамои ташаккули тафаккури экологии хонандагон ҳангоми дарс.
14. Таъсири шароити экологӣ ба ҳолати психофизиологии хонандагон.
15. Рушди тарбияи экологии толибилмон дар замони муосир 
Химия
1. Истифодаи маводи дидактикӣ ва ёрирасони таълимиӣ – маҳаки асосии рушди тафаккури хонандагон.
2. Роҳу усулҳои ташкил ва гузаронидани корҳои лабораторӣ  ва амалӣ аз фанни химия дар синфҳои 10-11 (аз таҷриба).
3. Татбиқи назария ва амалияи раванди инноватсионӣ дар дарсҳои химия.
4. Роҳҳои тайёр намудани хонандагон ба олимпиадаҳои фаннӣ дар дарсҳои химия.
5. Истифодаи саволномаҳои тестӣ дар раванди таълими химия дар  синфи 9.
6. Усулҳои гузаронидани «Ҳафтаи фаннӣ» ва маҳфили фаннӣ дар муассисаи таълимӣ (аз таҷриба).
7. Зарурати илмӣ–методии такмилдиҳии усулҳои ҷадиди таълими фанни химия бо истифода аз технологияи муосир.
Технологияи иттилоотӣ
1. Тартиб ва риояи техникаи бехатарӣ ҳангоми ҷиҳозонидани  кабинети технологияи иттилоотӣ. 
2. Тарзу тартиби банақшагирии маводи омӯзишӣ дар   маҳфил ва ҷалби хонандагон ба он (аз таҷриба).
3. Истифодаи барномаҳои компютерӣ дар ҳалли мисолу масъалаҳо.
4. Нақши фанни технологияи иттилоотӣ  дар худтакмилдиҳии касбии омӯзгорони фаннӣ.
5. Нақши технологияи иттилоотӣ  дар гузаронидани санҷишҳои тестӣ.
6. Роҳу усулҳои таҳияи барномасозӣ дар таълими фанни технологияи иттилоотӣ. 
7. Тарзи ташкил ва гузаронидани санҷишҳои тестӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ (аз таҷриба).
8. Чорабиниҳои беруназсинфӣ  ва беруназмактабӣ ва самаранокии онҳо дар ҷараёни таълим.
9. Роҳҳои тайёр намудани хонандагон ба олимпиадаҳои фаннӣ дар раванди таълим (аз таҷриба).
10. Роҳҳои таҳияи лоиҳаҳои таълимии хонандагон ҳангоми корҳои амалӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ.
География
1. Истифодаи харитаи мактабӣ ва дигар маводи иловагии таълим ҳангоми таълими фанни география (аз таҷриба).
2. Саволномаҳои тестӣ-омили муайян намудани сатҳу сифати дониши хонанда .
3. Роҳҳои истифодаи таҷҳизоти таълимии муосир  дар дарсҳои география.
4.Метод ва усулҳои гузаронидани корҳои амалӣ ва дарсҳои саёҳат аз фанни география (аз таҷриба).
5.Ташкили бозӣ ва саёҳат ҳамчун воситаи донишандӯзии хонандагон дар раванди таълими фанни география.
6.  Усулҳои гузаронидани «Ҳафтаи фаннӣ» ва маҳфили географӣ дар муассисаи таълимӣ (аз таҷриба).
7.  Воситаҳои фаъолгардонии хонандагон дар дарси география.
8. Масъалаҳои экологӣ дар таълими фанни географияи Тоҷикистон.
9. Мушоҳида ва таҷриба–воситаи фаъолгардонии хонандагон дар  раванди омӯзиши фанни география.
Нақшакашӣ ва санъати тасвирӣ
1.Тартиб додани нақшаи тақвимӣ ва дарсӣ аз фанни нақшакашӣ ва санъати тасвирӣ.
2.Истифодаи самараноки воситаҳои аёнӣ дар дарсҳои нақшакашӣ ва санъати тасвирӣ.
3.Ташкили самараноки фаъолияти маҳфил-яке аз омилҳои баланд бардоштани  майлу рағбати хонандагон.
4. Усулҳои  таълими тасвир аз асл дар ҷараёни дарс (аз таҷриба).
Синфҳои  ибтидоӣ  
1. Муносибат ба таълими салоҳиятнокӣ: моҳият, дастовард ва  роҳҳои ҳалли мушкилоти мавҷуда.
2. Нақши муносибати босалоҳият дар таълими хонандагони синфҳои ибтидоӣ.
4.Таҳлил ва таҳияи воситаҳои арзёбии муносибати таълим ба салоҳиятнокӣ.
5. Таҳлили ҷанбаҳои асосии методикаи таълими фанҳои мактабӣ дар муносибати таълим ба салоҳиятнокӣ.
6. Истифодаи   усулҳои муосири таълим дар раванди дарс дар синфҳои ибтидоӣ.
7. Роҳҳои ҷалби ҳамешагии кӯдакон ба китоб ва китобхона 
4. Нақши корҳои лоиҳавӣ дар таълими муносибати босалоҳият.
8. Усулҳои  дар   кӯдакон   такмил  додани  қобилияти    дарккунии   матн  ҳангоми  шунидани    он.
9. Усули   гузаронидани  санҷиши  тестӣ ва аҳамияти он дар рушди дониши хонандагони синфҳои ибтидоӣ. 
10. Бедор намудани шавқи хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба адабиёти бадеию иттилоотӣ.
11.  Методикаи   ташкили   корҳои   беруназсинфӣ ва нақши   корҳои   мустақилона   аз фанни    математика  дар   синфҳои    камнуфус.
12. Ташаккули   шавқу   ҳавас   ва   донишандӯзии     хонандагон  дар   раванди   таълими   математика.
13. Тарзи   таълими    ҳамгироии   байнифаннӣ- тасвир   намудан, сохтан,  ҳисоб   кардан   ва  сурудан. 
14.Роҳу  усулҳои  гузаронидани   бозиҳои   таълимӣ   дар   дарсҳои   забони   модарӣ  (синфи   4).
15. Нақши  китоб   дар   ташаккули  неруи зеҳнии хонандагони   синфҳои ибтидоӣ.
16. Ташаккули шавқу ҳавас ва донишандӯзии хонандагони синфҳои         ибтидоӣ дар раванди таълими фанни забони модарӣ.
17. Ҳалли масъалаи мураккаб дар синфҳои 3-4
18. Истифодаи технологияи нави таълим дар дарсҳои   забони модарӣ, математика, санъат ва меҳнат.
19. Усулҳои таълими намудҳои хониш ва дарки маънӣ дар синфҳои      ибтидоӣ.
20. Роҳҳои истифода бурдани маводи камарзиш ва табиӣ дар раванди дарсҳои санъат ва меҳнат.
21. Роҳу усулҳои гузаронидани бозиҳои серҳаракат дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ.      
Синфҳои ӯзбекӣ 
1. Бошланғич синфлар  стандартининг зарурияти ва аҳамияти ва ни  амалий қилишда таълимий фанларнинг роли.
2. Бошланғич синфлар стандартининг мақсад ва вазифалари  унинг йӯналишлари.
3. Она тили, санъат ва  меҳнат фанларининг ҳамгиро  таълим            беришнинг аҳамияти  ва  зарурияти.
4. Ҳамгиро таълими -кичик  ёшдаги ӯқувчиларнинг оғзаки  ва ёзма  нутқини ӯстириш  асоси.
5.Она тили, санъат ва меҳнат фанларини ҳамгиро шаклда дастурга мувофиқ таълим  бериш  ӯқувчиларнинг билим, малака  маҳоратига қӯйилган талобот.
6.Математика дарсларида ӯқувчиларни ҳавасмандлантириш  йӯллари.
7.Ӯқувчиларни китоб ӯқишга шавқ-ҳавасини уйғотиш. (тажрибадан).
8.Бошланғич  синфларда ӯқувчиларнинг оғзаки  нутқини ӯстириш йӯллари, ӯқиш  сифати.
9.Алифбе  таълими ва унинг  даврлари.
10.Тӯғри хатосиз ёзишда товуш таҳлилининг аҳамияти.
12. Алифбегача ва алифбе  даврида ёзув  таълими. Ҳуснихат гигиенаси.
13. Бошланғич  синфларда  тарбиявий  ишларни ташкил этиш  ва ӯтказиш.
 14. Она  тили  дарсларида  кӯргазмали  асбобларнинг аҳамияти.
 15. Она тили  дарсларида кичик  ёшдаги болаларни ҳавасманд -          лаштириш йӯллари  (тажрибадан).
Кормандони  муассисаҳои  томактабӣ 
1.Ташкили корҳои методӣ ва назорати иҷрои он дар муассисаҳои томактабӣ (аз таҷриба).
2.Нақши кабинети методӣ дар такомули маҳорати касбии мураббиён.
3. Усулҳои ташаккули нутқи шифоҳии кӯдакони синни томактабӣ дар машғулиятҳои шиносоӣ бо муҳит (аз таҷриба).
4.Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст.
5.Мавқеъ ва аҳмияти бозиҳои миллии тоҷикӣ дар муассисаҳои томактабӣ.
6. Роҳҳои бедор намудани тарбияи  ватандӯстӣ ва хештаншиносии кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ.
7.Омилҳои  пайдоиши зуҳуроти манфӣ дар кӯдак ва роҳҳои  бартарафкунии он.
8.  Солимгардонӣ- давраи муҳими инкишофи ҷисмонии  кӯдак.
9.Нақши фаъолияти санъати тасвирӣ дар инкишофи  тахайюлоти кӯдакон.
Марказҳои инкишофи кӯдак
1. Корҳои методӣ ва назорати иҷрои он дар  Марказҳои инкишофи кӯдак
2. Ташкили Марказҳои инкишофи  кӯдак дар назди муассисаҳои таълимӣ ва аҳамияти онҳо дар ташаккули фикрронию ҷисмонии кӯдакон.
3. Тарз ва усулҳои роҳбарӣ ва идоракунии Марказҳои инкишофи кӯдак ва ҳуҷҷатнигории онҳо.
4. Тарзи дуруст ва истифодаи самараноки Барномаи тарбиявӣ – таълимии Марказҳои инкишофи кӯдакон (барои кӯдакони аз 4 то 7 (6) сола).
5. Донишҳои асосӣ  барои омӯзгор- мураббиёни  Маркази инкишофи кӯдак.
6. Аҳамияти усулҳои фаъоли таълим дар рушди нутқи шифоҳӣ ва неруи зеҳнии кӯдакони синни томактабӣ. 
7. Ҳамгироии машғулиятҳои инкишофи нутқ ва математика дар гурӯҳи кӯдакони синни томактабӣ.
8. Инкишофи нутқ, одоби муошират ва тарбияи худогоҳии кӯдакони синни томактабӣ (аз таҷриба). 
Тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии ибтидоии ҳарбӣ 
1. Нақши Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таъсис ва равнақи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2. Раванди инноватсионии таҳсилот дар таълими фанни омодагии ибтидоии ҳарбӣ.
3. Тартиби ташкил, ҷиҳозонидани толор ва майдончаҳои варзишӣ дар  муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ (аз таҷриба).
4. Тарбияи хештаншиносӣ ва ҳарбӣ-ватанпарастӣ дар дарсҳои омодагии  ибтидоии  ҳарбӣ.
5.  Методикаи муосири таълими машқи саф дар синфҳои 10-11.
6. Аҳамияти машқҳои ҳарбӣ-варзишӣ дар тарбияи ватанпарастии хонандагон.
7. Ташаккули шахсият ва тарбияи ҳисси ватанпарастии хонандагон дар раванди таълими омодагии ибтидоии ҳарбӣ.
8. Истифодаи технологияи инноватсионии таълим дар раванди омӯзиши фанни «Омодагии ибтидоии ҳарбӣ».
9. Таҳлил ва баррасии роҳҳои баланд бардоштани ҳисси ватанпарастии хонандагони   синфҳои болоӣ дар раванди таълими омодагии ибтидоии ҳарбӣ ва чорабиниҳои беруназсинфию беруназмактабӣ.
Технология (таълими меҳнат)
1. Роҳҳои ҷалби хонандагон ба интихоби мақсадноки касб вобаста ба талаботи бозори меҳнат.
2. Ташкил ва ҷиҳозонидани гӯшаи интихоби касб дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (аз таҷриба)
3. Нақши ҳунаромӯзӣ дар чорабиниҳои беруназсинфӣ
4. Омӯхтани касбҳои миллӣ ва роҳҳои пайдо намудани майл ба  касбҳои  ба талаботи замон ҷавобгӯй.
5. Нақши роҳбари синф ва омӯзгорони фаннӣ дар таблиғу ташвиқи  интихоби  касб дар байни хонандагон.
6. Манбаъҳои шиносоӣ бо касбҳои гуногун ва роҳҳои соҳиб шудан ба касби дилхоҳ.
7. Ҳунарҳои миллӣ ва эҳёи онҳо.
8. Тарзи ташкил ва таҷҳизонидани кабинети интихоби касб.
9. Тарзи гузаронидани корҳои ташвиқотӣ оид ба интихоби касб дар байни хонандагон.
Суруд ва мусиқӣ  
1. Мушкилоти  мавҷудаи дарси суруд  ва мусиқӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва  пешниҳоди роҳҳои ҳалли онҳо (аз таҷриба).
2. Нақши санъат ва фарҳанг дар тарбияи зебопарастии кӯдакон ва наврасон.
3. Оила- омили асосии  тарғиби тарбияи эстетикии  кӯдак.
4. Хусусиятҳои фарқкунандаи  омӯзиши фанни «Суруд  ва мусиқӣ» дар синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.
5. Методҳои инноватсионии таълими дарси «Суруд  ва мусиқӣ» дар  муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.
6. Тарзи гузаронидани соати тарбиявӣ дар мавзӯъҳои «Наврӯзи хуҷастапай», «Ваҳдати миллӣ», «Меҳргон ҷашни миллист», «Дар ситоиши модар» (аз таҷриба).
7. Муҳимияти омӯзиши суннатҳои қадимаи санъат ва мусиқии мардумӣ тавассути технологияи муосир дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.
8. Усулҳои омӯзиш ва технологияи таълими фанни «Суруд ва мусиқӣ» дар синфи 1.
Алифбои ниёгон
1. Ҳадафҳои асосии таълими имло аз фанни алифбои ниёгон, 
2. Тарзи таълими ҳуруфи мунфасила (аз таҷриба).
3. Роҳу усулҳои таълими ҳарфҳои муттасила аз фанни алифбои ниёгон,
4. Таълими ҳусни хати «Алифбои ниёгон» (аз таҷриба).
5. Роҳҳои таълими калимаҳое, ки дар таркибашон “айн„ ва “ҳамза„ доранд.
6. Истифодаи бозӣ дар  дарсҳои «Алифбои ниёгон», (аз таҷриба).
7. Санҷиши дониши хонандагон тариқи саволномаҳои тестӣ дар дарси «Алифбои ниёгон».
Мактаб-интернатҳои  ҷумҳурӣ
1.  Иҷрои дастуру супоришҳои   Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,  Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таълиму тарбияи кӯдакони ятиму бепарастор (аз таҷриба).
2. Роҳҳои истифодаи таъкидҳои Президенти кишвар, Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,  муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба соҳаи маориф  ва   аҳамияти онҳо  дар инкишофи ҳувияти миллӣ, ҷаҳонбинӣ ва  худогоҳии хонандагони  мактаб-интернатҳо ( аз таҷриба).
3. Роҳбарӣ ва  назорат ба  фаъолияти  роҳбарони  синф ва мураббияҳо дар мактаб-интернат.
4. Ташкил ва моҳияти корҳои тарбиявӣ бо хонандагони мактаб-интернат дар хобгоҳ.
5. Роҳбарӣ ва  назорат ба  фаъолияти  роҳбарони  синф ва  мураббияҳо дар мактаб-интернат.
6. Тарбия –воситаи муҳими маълумот ва  маданияту  маърифати  хонандагони мактаб-интернат.
7. Усулҳои фаъолгардонии хонандагони мактаб-интернат дар дарс.
8. Чорабиниҳои беруназсинфӣ  ва нақши онҳо дар тарбияи ахлоқии хонандагони мактаб-интернат.
9. Шӯрои методӣ ва нақши он дар баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва  маҳорати  касбии омӯзгорони  мактаб-интернат.
10. Тарбияи хонандагони  мактаб-интернат дар рӯҳияи  росткорӣ, масъулиятшиносӣ  ва  дигар  хислатҳои  неки  инсонӣ. 
Китобдорони муассисаҳои таълимӣ 
1. Роҳҳои ғанӣ гардонидани  фонди китобхонаи муассисаи таълимӣ.
2. Саҳми чорабиниҳои беруназсинфию фарҳангӣ дар бедор намудани  майлу  рағбати хонандагон ба китобу китобхона.
3. Нақши китобу китобхона дар ҳаёти шахсии хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва аҳли ҷомеа.
4. Роҳҳои самараноки ҷалби хонандагон ба  китобхона.
5. Истифодаи маводи инноватсионии китобхонаи мактабӣ: роҳҳои ҷадиди ташкил ва ташаккули он.
6. Саҳми китобхонаи муассисаи таҳсилоти умумӣ  дар такмили маҳорати педагогии омӯзгорон ва ҷаҳонбинии хонандагон.
7. Китоб манбаи дониш ва омили муҳими ташаккули маърифат ва ҷаҳонбинии хонандагон.
Роҳбарони созмонҳои хонандагон
1.Тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирии ҳодисаҳои номатлуб ва мусоидат дар солимгардонии ҳаёти хонанда мақсадҳои асосии  фаъолияти созмони  хонандагон.
2. Тартиби банақшагирии  фаъолияти созмони хонандагон дар  муассисаи таълимӣ тибқи нишондоди Низомномаи созмони хонандагони  муассисаҳои таҳсилоти умумӣ  (аз таҷриба).
3. Ташкил ва фаъолияти созмон дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ва умумии асосӣ .
4. Пешгирии ҷинояти ноболиғон-асоси тарбияи ахлоқии хонандагон.
5. Роҳу усулҳои ба мактаб ҷалб намудани хонандагони саркаш (аз таҷриба).
6. Ваҳдати миллӣ - омили рафоқату дӯстӣ ва ҳусни башардӯстии хонандагон.
7. Нақши созмон дар ташаккули шахсияти хонандагон.
8. Танзими расму оинҳои мардумӣ – омили асосии ташаккули шахсияти кӯдак.